Poszukujesz psychologa sportu lub pracy we Wrocławiu? Niesiemy pomoc w naszym gabinecie.

Dzieci nadpobudliwe

Dzieci nadpobudliwe dają się zwykle otoczeniu we znaki swoim niepokojem, ciągłym pożądaniem nowych sytuacji, nieraz agresywnością, która skierowana jest najczęściej w stosunku do innych dzieci. Zdarza się jednak również, że obiektem agresji są ludzie dorośli, przeważnie na wszystko pozwalający, wszystko przyjmujący z jednakowym spokojem, rodzice. Formy agresji bywają różne. Najczęstsze z nich to bicie, ciągnięcie za włosy, czasem gryzienie. Obserwuje się również niszczenie przedmiotów, szczególnie wytworów pracy przeciwnika.

Dzieci nadpobudliwe sprawiają często trudności w zorganizowanej grupie. W przedszkolu zwracają uwagę wzmożoną, niepohamowaną ruchliwością, naruszaniem porządku dnia, nieprzestrzeganiem regulaminu. Niechętnie kładą się spać, zakłócają obowiązującą ciszę, protestują na ogół przeciw tzw. zajęciom przy stole. W szkole, szczególnie w pierwszych latach nauki, trudno im dostosować się do obowiązującego porządku. Nie są zdolne do kilkudziesięciominutowego spokojnego siedzenia, bez istotnej przyczyny wychodzą w czasie lekcji z ławki, kręcą się, „wiercą”. Na lekcjach z reguły nie uważają, nie są zdolne do długotrwałej koncentracji uwagi na jednym przedmiocie. Podobne trudności jak w szkole zarysowują się w domu przy odrabianiu lekcji. Regulamin szkolny, któremu dzieci nie są zdolne 53 Psychologia rozwojowa… podporządkować się, i powstające na tym tle konflikty budzą czasem u nich ogólną niechęć do nauki. Dzieci te oceniane są przeważnie przez nauczycieli jako zdolne, ale leniwe. Nadpobudliwość psychoruchowa jako czynnościowe zaburzenie wielo- objawowe najbliższe jest spośród nerwic opisanych przez Pawłowa’—hiper sten i i.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.