Poszukujesz psychologa sportu lub pracy we Wrocławiu? Niesiemy pomoc w naszym gabinecie.

Frustracja i jej następstwa

Dwie ostatnie wojny światowe zaostrzyły i wzmogły zainteresowania psychologów społecznych, socjologów i moralistów zjawiskami walk i konfliktów. Starano się zrozumieć źródła nienawiści, którą zwłaszcza druga wojna światowa rozpętała w tak dużym stopniu. Toteż nie jest dziwne, że Międzynarodowy Kongres Higieny Psychicznej, który odbył się w Londynie w 1948 roku, wysunął zagadnienie agresji jako jeden z głównych tematów obrad. Trudno tam było dojść w dyskusji do jednolitego stanowiska, gdyż z jednej strony nie można było nie potępić i nie uznać za groźną agresji wyzwolonej przez tę właśnie wojnę, z drugiej strony jednak podnosiły się głosy, że bez pewnej „bojowej” postawy byłoby jednostce trudno przejść przez życie i dojść do czegoś przekraczającego miarę powszechności i przeciętności. Wadą rozważań kongresowych, które niewątpliwie ujawniły szereg ważnych momentów, było to, iż nie rozgraniczyły one ostro tych dwóch całkowicie różnych spraw i nie docierały w sposób wyraźny i zdecydowany do ekonomicznego i klasowego podłoża ostatnich zmagań światowych.

Gdy mowa o frustracji i jej ewentualnych następstwach, warto wspomnieć o pewnych eksperymentalnych badaniach, które dotyczyły wpływu frustracji na zachowanie się dzieci. Badania takie inspirował przede wszystkim Kurt Lewin razem ze swoimi współpracownikami2.

Badania przeprowadzono w ten sposób, iż oddano najprzód dzieciom do dyspozycji pewien rodzaj zabawek i ustalono według pewnych punktów poziom zabawy u poszczególnych jednostek. W drugim etapie eksperymentu pokazano tym samym dzieciom zabawki o wiele piękniejsze i ustawiono je na miejscu stale widocznym. Nie pozwolono jednak dzieciom bawić się nimi, lecz polecono wrócić do zabawek poprzednich. Wywołana oczywiście w ten sposób frustracja dała jako rezultat r e- g r e s j ę w zachowaniu się dzieci. Zabawa ich w tych warunkach spadła z poprzedniego poziomu na poziom niższy, odpowiadający młodszemu wiekowi aniżeli ten, który aktualnie posiadały bawiące się dzieci. Część dzieci zachowała się przy tym agresywnie w stosunku do „winnego” eksperymentatora.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.