Poszukujesz psychologa sportu lub pracy we Wrocławiu? Niesiemy pomoc w naszym gabinecie.

Koncepcje Blooma, Gagne‘a, Krathwohla i Harrowa

Podsumowanie koncepcji Blooma, Gagne‘a, Krathwohla i Harrowa w odniesieniu do głównych pojęć związanych z nauczaniem i uczeniem się nastawionym na wywołanie transferu. sją w kategoriach procesów uczenia się. Zaczyna się ona (u góry) od celów i poprzez nauczanie i uczenie się (w środku) biegnie w dół do transferu.

Rysunek 7-2 nasuwa kilka sugestii odnośnie nauczania i uczenia się. Dysponując taką ilustracją łatwo zauważyć, że nauczanie nastawione na wywołanie transferu jest sekwencją rozpoczynającą się w chwili, gdy nauczyciel formułuje cele ogólne i szczegółowe, a kończącą się wówczas, gdy uczeń w nowych sytuacjach uczenia się stosuje to, co sobie przyswoił. Dalej widzimy, że uczenie się skoncentrowane na poziomie wiedzy, uwagi i ruchów podstawowych: (1) odbywa się raczej bez zrozumienia, (2) wymaga licznych i żmudnych ćwiczeń, (3) nie daje trwałych efektów, (4) żle rokuje, jeśli idzie o wystąpienie transferu. Ponadto z rysunku 7-2 wynika, że jeśli złożone uczenie się ma przebiegać ze zrozumieniem, to prostsze i stanowiące warunek wstępny uczenie się również musi przebiegać ze zrozumieniem.

Zbadajmy dokładniej implikacje poszczególnych pojęć związanych z nauczaniem nastawionym na wywołanie transferu, a ukazanych na rys. 7-2. Zacznijmy od tych, które dotyczą przede wszystkim nauczania nastawionego na transfer. Później przyjrzymy się implikacjom głównych pojęć, bardziej bezpośrednio dotyczącym uczenia się nastawionego na transfer.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.