Poszukujesz psychologa sportu lub pracy we Wrocławiu? Niesiemy pomoc w naszym gabinecie.

Potrzeba rozległej perspektywy teoretycznej – kontynuacja

Rozpoczniemy od próby zakreślenia rozległej perspektywy umożliwiającej zrozumienie rozwoju człowieka zarówno w kontekście indywidualnych procesów rozwojowych u innych organizmów żywych, jak i w powiązaniu 96 z ewolucyjną historią życia wszystkich tych organizmów.

Termin „rozwój”, tak jak będziemy się nim posługiwać w naszych rozważaniach, ma bardzo szerokie znaczenie. Będziemy się trzymać definicji Stotta, w której nacisk położony jest na „ciągłość” i „proces”, i która uwzględnia „każdą pojawiającą się w czasie zmianę? zarówno w strukturze, jak i w sposobie funkcjonowania żywego organizmuPrzez rozwój strukturalny Stott rozumie rozwój fizyczny, obejmujący dwa aspekty zmian: wzrost, czyli zmianę ilościową, oraz dojrzewanie, czyli zmianę jakościową.

O tym, iż obydwa typy zmian stanowią rzeczywiste aspekty tego samego podstawowego procesu, świadczy dobrze wszystkim znany przykład. U nowo narodzonego dziecka niektóre tkanki kostne mają postać chrząstek. Z wiekiem łączna ilość tkanki kostnej rośnie – mamy więc do czynienia ze zjawiskiem wzrostu. Zmienia się jednak również jej jakość – tkanka dojrzewa. Z czasem udział chrząstek w tkance kostnej maleje – stają się one twardsze, bardziej zwarte i mniej elastyczne. Zmiany, będące następstwem rozwoju strukturalnego, wiążą się ściśle ze zmianami funkcji. „Funkcjonowanie, generalnie rzecz biorąc, rozpoczyna się z chwilą, gdy dana struktura jest już pod względem rozwojowym gotowa do pełnienia funkcji’2. Jak pamiętasz, z pojęciem gotowości zetknęliśmy się już wcześniej. Mówiliśmy o niej w kategoriach spełnienia przez ucznia warunków wstępnych, wymaganych ze względu na zadania, jakie ma wykonać, np. opanowania łańcuchów skojarzeń, pojęć czy reguł, niezbędnych do rozwiązywania określonego zadania typu poznawczego. W sensie psychomotorycznym tkanka mięśniowa gotowa jest do pełnienia swej funkcji (czyli do wykonywania ruchów skurczowych) w momencie, gdy osiąga poziom wzrostu i dojrzałości niezbędny do aktywności skurczowej. Jednakże w wyniku wykonywanych ruchów tkanka mięśniowa zmienia się nieco pod względem swych właściwości fizycznych, a także funkcji ruchowych. Na tym polega istota rozwoju. Jeśli zastanowisz się przez moment, to stwierdzisz, że jest to również istota szeroko rozumianego procesu uczenia się.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.