Poszukujesz psychologa sportu lub pracy we Wrocławiu? Niesiemy pomoc w naszym gabinecie.

Stosunek treści i przedmiotu

Pytanie o stosunek, w jakim pozostają do siebie treść i przedmiot jednego i tego samego przedstawienia rozpada się na trzy wyżej wymienione w § 1 pytania szczegółowe. Zacznijmy od pytania pierwszego dotyczącego rodzaju odpowiedniości złożenia części treści ze złożeniem części przedmiotu w jego całość. Czy stosunek treści i przedmiotu przedstawienia daje się w ogóle opisać? Jeśli uznać przedmiot i treść za coś prostego, to ich wzajemny stosunek można określić jedynie jako związek przynależności do jednego i tego samego aktu. Gdy natomiast uznamy przedmiot za całość złożoną, analogicznie również treść, która jest przedmiotem swoistym – to wówczas stosunek treści do przedmiotu rysuje się jako stosunek wzajemnej odpowiedniości części, analogii, której naturę Twardowski wyjaśnia. Zachodzi to jednak tylko wtedy, gdy przedmiot przedstawimy sobie jako złożony. Tak więc określenie relacji zachodzącej między treścią a przedmiotem przedstawienia uzależ- fiione jest od tegó, ćzy przedmiot przedstawiamy sobie jako prosty czy jako złożony. Powiada Twardowski, że nie ma przedmiotów prostych w tym sensie, aby z innego punktu widzenia nie można było przedstawić ich sobie jako złożonych. Przedmiot pozornie prosty, np. Bóg, przedstawiony za pomocą relacji, w jakich pozostaje do innych przedmiotów, staje się przedmiotem złożonym. W ten sposób każdy ‚pozornie prosty przedmiot możemy sobie przedstawić jako złożony, bądź to na drodze wyróżnienia w nim dotychczas pomijanych części materialnych, bądź uwzględniając stosunki łączące ów przedmiot z innymi.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.