Poszukujesz psychologa sportu lub pracy we Wrocławiu? Niesiemy pomoc w naszym gabinecie.

Wykład połączony z pokazem

Wykład połączony z pokazem można prowadzić na wiele różnych sposobów. Zawsze jednak, niezależnie od obranego podejścia, muszą się w nim znaleźć następujące ważne punkty:

– 1. Przedstawienie i objaśnienie celu lekcji.

– 2. Przypomnienie reguł oraz pojęć konkretnych i abstrakcyjnych stanowiących wstępne warunki opanowania nowego materiału.

– 3. Objaśnienie lub pokazanie ważnych związków pomiędzy istotnymi pojęciami i regułami: np. (1) zilustrowanie lub zademonstrowanie abstrakcyjnego pojęcia „przyspieszać” i reguły, zgodnie z którą powietrze stawia opór poruszającym się w nim przedmiotom: (2) wyjaśnienie, że niektórym przedmiotom, ze względu na ich szczególne cechy fizyczne, powietrze stawia większy opór niż innym przedmiotom.

– 4. Wyciągnięcie sprawdzalnych wniosków, np. „Gdyby w rurze nie było powietrza, rozmaite przedmioty upuszczone jednocześnie, spadałyby w tym samym tempie”.

– 5. Obmyślenie i przeprowadzenie próby sprawdzającej słuszność wniosków, np. umieszczenie co najmniej dwóch przedmiotów w rurze próżniowej, usunięcie powietrza, szybkie przekręcenie rury i obserwowanie rezultatów. 221

– 6. Wskazanie lub wytłumaczenie ewentualnych źródeł błędu podczas próby, np. takich jak nie całkowite usunięcie powietrza z rury próżniowej,

– 7. Dokonanie syntezy wniosków, w taki sposób, by ująć pewien istotny związek, czyli sformułować regułę nadrzędną.

– 8. Ukazanie możliwych sposobów zastosowania (transferu) reguły w rozwiązywaniu realnych problemów ludzkości.

Aktywnie uczestnicząc w przedstawionym tu procesie dydaktycznym, opracowanym w ramach metody recepcyjnej, Twoi uczniowie powinni opanować następującą regułę nadrzędną: „W idealnej próżni wszystkie przedmioty spadają z jednakowym przyspieszeniem”. Możesz się ponadto spodziewać, że reguła ta będzie dla nich raczej sensownym twierdzeniem, niż pozbawionym znaczenia łańcuchem słownym.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.