Poszukujesz psychologa sportu lub pracy we Wrocławiu? Niesiemy pomoc w naszym gabinecie.

Zawiązek układu nerwowego

Największą dynamikę rozwojową wykazują u człowieka półkule mózgu (hemisphaeria cerebri). Szczególnie silnie rozwinięta jest istota szara, stanowiąca zewnętrzną część półkul mózgowych i nosząca nazwę płaszcza (pallium) lub kory (cortex). Ze względu na stosunkowo późne w rozwoju gatunków pojawienie się kory i jej wielkie znaczenie funkcjonalne, bywa ona nazywana nowomózgowiem (neencepha- Zon), w odróżnieniu od pozostałych części mózgowia, nazywanych łącznie pramózgowiem (paleencephalon).

Zawiązek układu nerwowego pojawia się po ok. 10 dniach życia embrionalnego. Powstaje on z zewnętrznego listka zarodkowego, tj. z komórek ektbdermy, i przechodzi kolejno stadia płytki nerwowej, rynienki nerwowej i cewy nerwowej. Mózgowie rozwija się z przedniej części cewy nerwowej. W pierwszych tygodniach rozwoju zawiązek mózgowia składa się z 3 pierwotnych pęcherzyków: przodomózgowia (prosencephalon), śródmózgowia (mesencephalon) i tyłomózgowia (rhombencephalon). Na skutek podziału przodomózgowia i tyłomózgowia już u czterotygodniowego płodu można wyróżnić w mózgowej części cewy nerwowej 6 odcinków: 5 pęcherzyków mózgowych wtórnych, tj. kresomózgowie (telencephalon), międzymózgowie (diencephalon), śród- mózgowie (mesencephalon), tyłomózgowie wtórne (metencephalon), rdzeniomózgowie (myelencephalon) i cieśń tyłomózgowia (isthmus rhomb en- cephali). Z odcinków tych wykształcają się poszczególne części mózgowia (rys. 10 i 11).

Ścianki kresomózgowia, które jest najbardziej ku przodowi wysuniętym pęcherzykiem mózgowym, już w końcu pierwszego miesiąca wypuklają.się na boki i zaczynają rozrastać w półkule mózgowe, tworząc w każdej z nich płaty: czołowy, ciemieniowy, skroniowy i poty liczny. Rozrost odbywa się nierównomiernie, wskutek czego powstają na powierzchni zwoje w postaci wypukłości i rówki-wgłębienia. Powierzchnia półkul znacznie przez to wzrasta.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.